Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 26.8.2020

§ 90 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 150 Pyöräkuormaajan hankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 14.08.2020
§ 163 Älykkään fyysisen ja virtuaalisen oppimisympäristön kehittäminen sopimuskauden jatkaminen, 17.08.2020
§ 114 Työpaikkakouluttaja aktiiviseksi toimijaksi -projektin aiesopimuksen hyväksyminen, 12.06.2020
§ 115 Yleisten kielitutkintojen järjestämissopimuksen hyväksyminen, 15.06.2020
§ 124 Tredu Erasmus 2018-2019 -projektin toteutusajan jatkaminen, 22.06.2020
§ 125 Parasta johtamista -projektin toteuttamisajan jatkaminen, 22.06.2020
§ 126 365/12 - aina avoin ammatillinen oppilaitos -projektin toteutusajan jatkaminen Tredussa, 22.06.2020
§ 129 Maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta -projektin toteuttaminen, 20.08.2020
§ 133 Tampereen seudun ammattiopiston ja Insta ILS Oy:n välisen yhteistyösopimuksen hyväksyminen, 24.06.2020
§ 158 Aiesopimus Aiko Academy Oy:n ja Tampereen seudun ammattiopiston välisestä yhteistyöstä kotoutuskoulutuksen järjestämisestä, 14.08.2020
§ 160 Erasmus+ -apurahapäätöksen takaisinperintä, 17.08.2020
§ 161 Erasmus+ -apurahapäätöksen takaisinperintä, 17.08.2020
§ 162 Erasmus+ -apurahapäätöksen takaisinperintä, 17.08.2020

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus
§ 13 TASE-projektin toteuttamisajan jatkaminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa, 16.06.2020
§ 14 HOI!-projektin toteuttamisajan jatkaminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa, 16.06.2020

Palvelupäällikkö, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 2 Turvatekniikkalaitteiston kameravalvonnan täydennyksen pienhankinta Treduun, 12.06.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Saari Regina, Työllisyysjohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)