Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 28.4.2021

§ 53 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Katsaus elinvoima- ja osaamislautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

  • Kulttuuripääkaupunkihaun ajankohtaiskatsaus / Anna-Kaisa Heinämäki
  • Tredun kiusaamisen vastaisen työn tilannekatsaus /kehittämispäällikkö Tiina Kauma
  • Tredun ajankohtaiskatsaus / Outi Kallioinen
  • Lukiokoulutuksen ajankohtaiskatsaus / Jorma Suonio
    • yhteishaun tilanne
  • Vuoden 2022 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdat / strategiacontroller Tuomas Huhtala

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Tiina Kauma ja Tuomas Huhtala olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan ja poistuivat kokouksesta ennen päätöstä.
Kirsti Viljanen saapui kokoukseen asian käsittelyn alussa.
Juho Ojares poistui kokouksesta ja Tiina Lammi saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)