Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 28.4.2021

§ 62 LISÄPYKÄLÄ: Ammatillisen koulutuksen vuoden 2021 strategiarahoituksen hakeminen (yhteistoiminta-alueen asia) (lisäpykälä) 

TRE:3025/02.04.01/2021

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoitushaku on auennut 19.4.2021. Ministeriö ohjeistaa hakua liitteenä olevalla kirjeellään VN/10294/2021. Strategiarahoitushakemus on toimitettava opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 17.5.2021.

Varainhoitovuoden 2021 talousarvion mukaisesti strategiarahoituksen osuus on 0,78 prosenttia ammatillisen koulutuksen määrärahasta eli 15 000 000 euroa. Rahoitusta haetaan 800 000 euroa. 

Vuoden 2021 strategiarahoitusta kohdennetaan sellaisiin ohjaus- ja tukipalvelujen sekä oppimisympäristöjen kehittämishankkeisiin, joilla voidaan varmistaa opiskelijoiden saamaa riittävää opetusta ja ohjausta samalla kehittäen toimintamalleja toimintaympäristön muutoksista pidemmällä aikajänteellä nouseviin tarpeisiin.

Opetuksen ja ohjauksen laadun parantamisella ja kehittämisellä, oppimisympäristöjen kehittämisellä ja koulutuksen järjestäjien tietojohtamisen sekä palvelukyvyn parantamisella tuetaan hallituksen keskeisten tavoitteiden, kuten oppivelvollisuuden laajentamisen, jatkuvan oppimisen uudistuksen sekä kotouttamista tukevien kehittämistoimien valmistelua kokonaisvaltaisesti. Toimenpiteillä tuetaan myös osaltaan koulutuspoliittisen selonteon tavoitteiden toteuttamista.

Vuosina 2020 - 2022 strategiarahoitusta tullaan myöntämään seuraaviin kehittämiskokonaisuuksiin:

  • Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen
  • Oppimisympäristöjen kehittäminen
  • Koulutuksen järjestäjien tieto-osaamisen parantaminen.

Lisäksi vuonna 2021 strategiarahoitusta myönnetään

  • Koulutuksen järjestäjien yhdistymisten tukemiseen
  • Ammattitaitokilpailujen järjestämiseen.

Tampereen seudun ammattiopistossa valmistellaan strategiarahoitushakua seuraaviin painopisteisiin:

  • Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen, muun muassa tiimiopettajuus ja tiimioppiminen sekä oppivelvollisuuden laajentuminen ja siihen liittyen tutkintoon valmistavan koulutuksen sekä opiskeluvalmiuksia tukevan toiminnan kehittäminen
  •  Oppimisympäristöjen kehittäminen, muun muassa oppimisympäristöjen monipuolistaminen, erityisesti digitaaliset oppimisympäristöt osalta
  • Koulutuksen järjestäjän tieto-osaamisen parantaminen, muun muassa tiedon laadun ja tuotettavuuden parantaminen.

Strategiarahoitushaun sisällölliset kehittämistavoitteet tarkentuvat hakuvalmistelun edetessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampereen kaupunki hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuoden 2021 strategiarahoitusta.

Johtaja, ammatillinen koulutus valtuutetaan valmistelemaan hakemus ministeriön ohjeistuksen mukaisesti ottaen huomioon Tampereen seudun ammattiopiston strategisen ohjelman tavoitteet sekä allekirjoittamaan hakemuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tuula Hoivala, Anne Haapalehto, Anne Nousiainen, Maija Kirvesoja, Raija Mäkelä, Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)