Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 28.4.2021

§ 63 LISÄPYKÄLÄ: Erityisavustus opetusmetsien käyttöoikeussopimusmallin kompensointiin vuonna 2021 (yhteistoiminta-alueen asia) (lisäpykälä) 

TRE:3290/02.04.01/2021

Valmistelija

  • Kirvesoja Maija, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja koulutuspäällikkö Mari Nieminen, puh. 040 801 6709, etunimi.k.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut opetusmetsien käyttöoikeussopimusmallin kompensointiin 2021 kohdennetun erityisavustushaun. Hakuaika päättyy 30.4.2021. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja Metsähallitus ovat yhdessä valmistelleet uuden opetusmetsämallin. Se perustuu Metsähallituslain 7 §:ssä mainittujen muiden yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisessa noudatettuun käytäntöön.

Metsähallituksen tehtävänä on tarjota maa-alueita mm. puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen, sekä opetuksen ja tutkimuksen käyttöön. Uudella opetusmetsämallilla turvattaan metsäalan koulutuksen järjestämisen edellytykset siten, että koulutuksen järjestäjien ja ammattikorkeakoulujen toiminnallinen ja taloudellinen tilanne ei heikkene nykyisestä.

Uuteen opetusmetsämalliin siirtyville ammatillisen koulutuksen järjestäjille maksetaan OKM:n pääluokasta kompensaatiota, joka vastaisi menetetyistä puunmyyntituloista ja käyttöoikeuskorvauksista muodostuvaa tasoa. Lähtötilanne on taso, joka vastaa kyseisten koulutuksen järjestäjien opetusmetsistä saamaa tuloa.

Kompensaation laskennallinen suuruus määräytyy järjestelyyn kuuluvien opetusmetsien hakkuusuunnitteesta ja sen mukaisesta bruttokantorahatulosta, josta on vähennetty keskimääräinen metsänhoidon kustannus. Näin saatavaan laskennalliseen nettotuloon lisätään 10 %, joka on uudessa mallissa opetusmetsäkäytöstä johtuva keskimääräinen alenema verrattuna normaaliin Metsähallituksen talousmetsäkäyttöön.

Tampereen kaupunki ja Metsähallitus ovat 15.12.2020 tehneet sopimuksen opetusmetsien käytöstä. Laskennallinen oppilaitoksen tulon menetys on 95 228 euroa vuodessa. Tampereen kaupungin tulee hakea erityisavustusta 97 728 euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampereen kaupunki hakee opetus- ja kulttuuriministeriön opetusmetsien käyttöoikeussopimusmallin kompensointiin vuonna 2021 kohdennettua erityisavustusta 97 728 euroa.

Johtaja, ammatillinen koulutus valtuutetaan allekirjoittamaan hakemus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Regina Blom, Mari K Nieminen, Raija Mäkelä, Jari Sola, Kati Ylä-Mäihäniemi, Maija Kirvesoja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)