Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 28.4.2021

§ 52 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Perustelut

Hallintosäännön 126 §:ssä määrätään läsnäolosta toimielinten kokouksissa. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa kehittämispäällikkö Tiina Kaumalle ja strategiacontroller Tuomas Huhtalalle ajankohtaiskatsaus pykälässä 53.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)