Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 28.4.2021

§ 57 Tiedotusaineisto (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:7623/00.01.03/2020

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat asiat:

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 20.4.2021, Ammatillisen koulutuksen rahoituksen varainhoitovuoden 2021 varsinaisen suoritepäätöksen korjaaminen, VN/22726/2020-OKM-154.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)