Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 28.4.2021

§ 61 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 14 Tampereen teknillisen lukion opetussuunnitelman hyväksyminen v. 2021, 18.03.2021
§ 15 More than sum of its parts -projektin toteutusajan jatkaminen, 18.03.2021
§ 16 Lukuvuosien 2021- 2022 ja 2022 - 2023 periodirajat ja periodin tuntikiertokaavio aikuislukiossa, 19.03.2021
§ 17 Hatanpään lukion opetussuunnitelman hyväksyminen v. 2021, 22.03.2021
§ 18 Sammon keskuslukion opetussuunnitelman hyväksyminen v. 2021, 22.03.2021
§ 19 Tampereen klassillisen lukion opetussuunnitelman hyväksyminen v. 2021, 22.03.2021
§ 20 Opiskelijan harkinnanvarainen ateriakorvaus etäopetusjakson 8. - 28.3.2021 ajalta lukiokoulutuksessa, 23.03.2021
§ 21 Tampereen lyseon lukion opetussuunnitelman hyväksyminen v. 2021, 23.03.2021
§ 26 Etäopetuksen jatkaminen lukiokoulutuksessa 29. - 31.3.2021, 26.03.2021
§ 27 Oppivelvollisuuden laajentaminen, lukiokoulutuksen sisäisen työryhmän nimeäminen, 30.03.2021
§ 28 Sammon keskuslukio vastuullisesti Eurooppaan! (Samke KA01) -projektin toteutusajan muutos, 08.04.2021
§ 29 Social inclusion -projektin toteuttaminen ja sopimuksen hyväksyminen, 08.04.2021
§ 32 Globaali lukio -​ kohti transformatiivista oppimista -​projektin toteutusajan jatkaminen lukiokoulutuksessa, 09.04.2021
§ 33 Tammerkosken lukion opetussuunnitelman hyväksyminen v. 2021, 14.04.2021
§ 34 Kansainvä​listyvä​ TamLu -​projektin toteutusajan muutos, 16.04.2021
§ 44 Changing Cities,​ Future Citizens -​projektin toteutusajan jatkaminen lukiokoulutuksessa, 20.04.2021

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut
§ 67 Valmentavan kuntouttavan työtoiminnan hankinta, 16.03.2021
§ 73 Suostumus työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) mukaisiin tehtäviin siirtämiseen, 30.03.2021
§ 63 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:lle / C.B., 11.03.2021
§ 64 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion kielteinen päätös Näkökenttä Ky:lle / I.L., 11.03.2021
§ 65 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös Pirkanmaan Ihmissuhdetyö ry:lle / J.P., 11.03.2021
§ 66 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös Näkökenttä Ky:lle / I.L., 11.03.2021
§ 69 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion kielteinen päätös TesAsbest Oy:lle / J.K., 18.03.2021
§ 71 Tampereen kaupungin rekrytointilisä​n myö​ntä​minen Setlementti Tampere ry:lle/ J-​J.O.jatkopäätös, 22.03.2021
§ 72 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen pä​ä​tö​s Sotainvalidien Veljesliiton Pirkka-Hämeen piiri ry:lle / V.K., 24.03.2021
§ 74 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion myöntäminen Hissiryhmä L&L Oy:lle / J.V., 30.03.2021
§ 75 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:lle/ J.J. (jatkopäätös), 31.03.2021
§ 76 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:lle/ L.L. (jatkopäätös), 13.04.2021
§ 77 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös Keto-Voimalat Oy:lle/ J.H., 13.04.2021
§ 78 Suostumus työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) mukaisiin tehtäviin siirtämiseen, 14.04.2021
§ 79 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion kielteinen päätös Keto-Voimalat Oy:lle/ J.H., 16.04.2021
§ 80 DATE Tampere - digitaalinen asiakaspalvelu- ja tiedolla johtamisen ekosysteemi KV-osaamisen palveluissa -projektin toteuttaminen, 16.04.2021
§ 81 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen DS Smith Packaging Finland Oy:lle/ S.R., 19.04.2021
§ 82 Tampereen kaupungin rekrytointipalkkion kielteinen päätös Radientum Oy:lle/ A.U., 21.04.2021
§ 83 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös Setlementti Tampere ry:lle/ J.O. (jatkopäätös), 21.04.2021
§ 90 Palveluohjelma ruoka-alan innovaatioiden edistämiseen hankinta pienhankintana, 27.4.2021

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely
Esittelijä lisäsi lautakunnan käsittelyyn seuraavan työllisyysjohtaja Regina Saaren päätöspöytäkirjan:
§ 90 Palveluohjelma ruoka-alan innovaatioiden edistämiseen hankinta pienhankintana, 27.4.2021

Puheenjohtaja totesi näin muutetun esityksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)