Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 28.4.2021

§ 58 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 66 Tyrskyn sisarhanke -projektin toteuttaminen, 11.03.2021
§ 71 Sora-toimielimen esittelijän nimeäminen, 17.03.2021
§ 73 Osallistu ja voi hyvin -projektin toteuttaminen, 18.03.2021
§ 74 Puuosaamista Pirkanmaalle -projektin toteuttaminen, 18.03.2021
§ 84 Tampereen seudun ammattiopiston etäopetuksen jatkaminen 5.4.2021 saakka, 25.03.2021
§ 85 Opiskelijan erityisruokakorvaus etäopetusjakson 8.3-1.4.2021 ajalta, 25.03.2021
§ 86 Digitaalisen uraohjauspalvelu DialTredu -projektin toteuttaminen, 30.03.2021
§ 89 Uusi kasvu syntyy verkostoissa -hankeen toteuttaminen Tredussa, 01.04.2021
§ 90 Ohjauksen nivelet kuntoon -projektin yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen, 01.04.2021
§ 96 Tredu Serviisin päälliköiden ja hallintopalvelujohtajan varahenkilöt, 13.04.2021
§ 99 Titaaniuunin luovutussopimuksen hyväksyminen, 13.04.2021
§ 100 Polkuja-projektin yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen, 13.04.2021
§ 106 Tredu kehittäminen ja innovaatiotoiminnan päälliköiden, koulutusvientijohtajan ja kehitysjohtajan varahenkilöt  , 20.04.2021

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus
§ 17 Kampus 3 -projektin vastuullisen hoitajan ja projektityöryhmän nimeäminen, 21.03.2021
§ 18 OHJUS - Ohjaamisen sietämätön keveys -projektin toteuttaminen, 30.03.2021
§ 19 Turva-projektin budjetin korjaus sekä vastuullisen hoitajan ja projektityöryhmän nimeäminen, 30.03.2021
§ 20 Turvadigi-projektin yhteistyösopimuksen hyväksyminen ja toteutusajan jatkaminen, 30.03.2021

Koulutusjohtaja, Hervannan kampus
§ 8 Autoalan työkaluvaunujen ja työkalujen pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 16.03.2021
§ 9 Robotiikan oppimisympäristön päivityksen pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 17.03.2021
§ 10 Henkilöauton pienhankinta logistiikka-alalle Tampereen seudun ammattiopistoon, 08.04.2021
§ 11 Automaalaamon esikäsittelytilan uudistuksen pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 13.04.2021

Koulutusjohtaja, Kalevan kampus
§ 7 Kaivinkoneen 3D koneohjausjärjestelmän pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 16.03.2021
§ 8 Kevytkuorma-auton pienhankinta metsäalalle Tampereen seudun ammattiopistoon, 01.04.2021
§ 9 Metsäkoneen vuokraus määräajaksi pienhankintana Tampereen seudun ammattiopistoon, 05.04.2021

Koulutusjohtaja, Pyynikin kampus
§ 15 Lohko Flex-työtilan hankkiminen pienhankintana Tampereen seudun ammattiopistoon, 15.04.2021

Oppisopimuspäällikkö, Toisen asteen koulutus
§ 2 Oppisopimuskoulutuksen pienhankinta, Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto (OPH-2538-2017), auviovisuaalisen viestinnän ja julkaisutuotannon osaamisala, 21.03.2021
§ 3 Oppisopimuskoulutuksen pienhankinta, Media-alan erikoisammattitutkinto, valokuvauksen osaamisala (OPH 2760-2017), näytöt, 23.03.2021

Palvelupäällikkö, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 1 Turvatekniikan laitteiden ja asennusten pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 13.04.2021

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely
Raimo Kouhia, Leo Lähde, Minna Löytty-Rissanen, Tiina Lammi, Päivi Söderström ja Kirsti Turkia poistuivat kokouksesta päätöksen jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)