Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 31.10.2019

§ 123 Läsnäolo- ja puheoikeus 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen:

  • kehittämispäällikkö Jaakko Laurila § 124 ajaksi
  • toimitusjohtaja Harri Airaksinen § 127 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)