Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 31.10.2019

§ 122 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti viimeistään maanantaina 4.11.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Vesa Eskola ja Niko Vallenius (varalle Jussi Kuortti).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)