Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 31.10.2019

§ 128 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut
§ 183 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Silta-Valmennusyhdistys ry:lle / L.P., 07.10.2019
§ 184 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Tmi M.E.Nymanille / J.L., 07.10.2019
§ 185 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Tappara ry:lle / R.K., 07.10.2019
§ 186 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Ukemix järjestyksenvalvonta Oy:lle / M.P., 08.10.2019
§ 187 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Ukemix järjestyksenvalvonta Oy:lle / H.P., 08.10.2019
§ 188 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös / Ukemix järjestyksenvalvonta Oy / D.O., 08.10.2019
§ 189 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös Yrjö & Hanna Oy/ H.R, 09.10.2019
§ 190 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Sotainvalidien Veljesliiton Pirkka-Hämeen piiri ry:lle / P.P., 14.10.2019
§ 191 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:lle / M.R. jatkopäätös, 14.10.2019
§ 192 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:lle / J.K., 14.10.2019
§ 193 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry / A.B., 14.10.2019
§ 194 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Setlementti Tampere ry:lle / S.S., 14.10.2019
§ 196 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös Tmi Dust Busters / T.W , 18.10.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)