Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 31.10.2019

§ 126 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 182 Älykkään fyysisen ja virtuaalisen oppimisympäristön kehittäminen käyttöoikeussopimuksella, 11.10.2019
§ 181 Tampereen seudun ammattiopiston muistiotositteiden laatimiseen oikeuttaminen, 10.10.2019
§ 173 Näyttöaineistojen kehittäminen -projektin tuen palautus, 04.10.2019
§ 176 Sotenet Mobility with Eurocom Smart 2019-2021 -projektiorganisaation täydentäminen, 04.10.2019
§ 177 HyGGe - Hyvinvointiteknologia hyödyksi -projektin toteuttaminen, 04.10.2019
§ 178 ViSu-projektin toteuttaminen, 04.10.2019
§ 179 Roboboost-projektin aiesopimuksen hyväksyminen, 08.10.2019
§ 180 Energiakoulutuspolku-projektin aiesopimuksen hyväksyminen, 09.10.2019
§ 186 Kohti huippulaatua lännessä -aiesopimuksen hyväksyminen, 24.10.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely
Leo Lähde, Minna Löytty-Rissanen, Tiina Lammi, Päivi Söderström ja Kirsti Turkia poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen yhteistoiminta-alueen asioiden tultua käsitellyiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)