Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 31.8.2021

§ 90 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Katsaus elinvoima- ja osaamislautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

  • Palveluryhmien esittely
  • Toimielimen tehtävät ja ratkaisuvalta / suunnittelija Miia-Hannele Vuori
  • Talousarvion valmistelutilanne

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Aapo Niemi, Markus Koivula, Joonas Kiviranta, Ali-Reza Abdali ja Miia-Hannele Vuori poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)