Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 31.8.2021

§ 89 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tässä kokouksessa:
•    suunnittelija Miia-Hannele Vuorelle §:n 90 ajaksi
•    varajäsenille §:n 90 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)