Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 31.8.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 100 Opinto-ohjaajan viran perustaminen elinvoima- ja kilpailukyky -palvelualueen ammatillisen koulutuksen palveluryhmään (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:524/01.02.01/2021

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja henkilöstöpäällikkö Mariikka Mertanen, puh. 040 806 4083, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Tredussa on 20.8.2021 tilanteen mukaan 44 opinto-ohjaajaa. Läsnä olevia opiskelijoita Tredussa on 10555, joista laajennetun oppivelvollisuuden piirissä olevia opiskelijoita on 1784. Vuonna 2021 Treduun yhteishaussa haki 4081 hakijaa. 1-7/2021 välisenä aikana Treduun ammatilliseen perustutkintoon ja Valma-koulutukseen haki jatkuvassa haussa 1997 hakijaa. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon verrattuna jatkuvan haun hakijamäärä määrä lisääntyi 90% (1052 hakijaa 1-7/2020 välisenä aikana).

Oppivelvollisuuden laajeneminen on lisännyt hakijoiden ohjaustarvetta. Lisäksi oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyen nivelvaiheen yhteistyö on lisääntynyt esim. perusopetuksen järjestäjien ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Samaan aikaan Pirkanmaalla käynnistynyt työllisyyden edistämisen kuntakokeilu lisää asiakaskontaktien, sidosryhmien ja asiakasrajapintojen määrää, esim. Ohjaamo, pajatoiminta, projektit ja kuntien työllisyyspalvelut.

TreduNavin hakupalvelun opinto-ohjaajan toimii nivelvaiheen ohjauksessa ja hakeutumisessa opinto-ohjauksen asiantuntijana, koordinoijana ja opinto-ohjaajana. TreduNavin hakupalvelun opinto-ohjaajan tehtävänä on koordinoida Tredun jatkuvaa hakua, ohjata hakijoita koulutukseen hakeutumisessa ja valmistella jatkuvan haun opiskelijavalintapäätökset yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi tehtävään kuuluu ei-valittujen hakijoiden jälkiohjaus. TreduNavin hakupalvelun opinto-ohjaaja antaa henkilökohtaista ohjausta hakijalle liittyen hakeutumiseen ja uraohjaukseen. Hän kehittää ohjaus- ja hakeutumispalveluja ja tekee moniammatillista yhteistyötä oppilaitoksen sisällä ja ulkopuolisten sidosryhmien kanssa sekä nivelvaiheyhteistyötä eri oppilaitosten ja työelämän kanssa. TreduNavin hakupalvelun opinto-ohjaaja toimii opintoasianpäällikön sijaisena jatkuvan haun opiskelijaksi ottamisen päätöksissä.

TreduNavin hakupalvelussa työskentelee kaksi opinto-ohjaajaa. Opinto-ohjaajien määrä on pienempi verrattuna suurimpien ammatillisen koulutuksen järjestäjien hakupalveluihin. Tästä syystä on tarpeen lisätä opinto-ohjaajien määrää ja vahvistaa hakeutumisvaiheen ohjausta ja nivelvaiheen yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle ammatillisen koulutuksen palveluryhmään esitetään perustettavaksi yksi (1) opinto-ohjaajan virka 1.9.2021 alkaen. 

Perustettavan ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajan viran osalta tiedot: 

Toimintayksikkö: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue, ammatillisen koulutuksen palveluryhmä Tampere 

Nimike: opinto-ohjaaja 

Vakanssien määrä: 1 

Palvelussuhteen laji: virka 

Hinnoittelu: OVTES osio C, Liite 1, 4 11 03 00 3 tai 4 11 03 00 4 

Työaikamuoto: vuosityöaika 

Esimies: opintoasiainpäällikkö 

Asema: muu

Tehtävänkuva (id 1287800) on tallennettu Donnaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. 

Ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajien kelpoisuusvaatimukset on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista, 14.12.1998/986.

Hallintosäännön 43 § perusteella viran perustamisesta päättää lautakunta alaisessaan toiminnassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle ammatillisen koulutuksen palveluryhmään esitetään perustettavaksi esitetyn mukaisesti yksi (1) opinto-ohjaajan virka 1.9.2021 alkaen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Outi Kallioinen, Merja Sarvala, Raija Möttönen, Mariikka Mertanen, Piritta Haapahuhta, tredu henkilostoasiat@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)