Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 31.8.2021

§ 104 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 74 Muutos Tampereen kaupungin Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaan 2017, 23.06.2021
§ 75 Rehtorien ja apulaisrehtorien opetustuntimäärän määrääminen lukuvuodelle 2021-2022, 03.08.2021

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut
§ 129 Suostumus työ​llisyyden edistä​misen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) mukaisiin tehtä​viin siirtä​miseen, 21.06.2021
§ 130 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Ilves ry:lle / A.L., 21.06.2021
§ 131 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Nextiili ry:lle / E.N., 21.06.2021
§ 132 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös Nextiili ry:lle / J.E., 21.06.2021
§ 138 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Lehtovuori Oy:lle / P.K., 22.06.2021
§ 139 Suostumus työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) mukaisiin tehtäviin siirtämiseen, 22.06.2021
§ 142 Suostumus työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) mukaisiin tehtäviin siirtämiseen, 01.07.2021
§ 143 Suostumus työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) mukaisiin tehtäviin siirtämiseen, 05.07.2021
§ 148 Suostumus työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) mukaisiin tehtäviin siirtämiseen, 23.07.2021
§ 151 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Kahjo Media Oy:lle / S.V., 09.08.2021
§ 152 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen JTH-Tekniikalle / J.A. , 09.08.2021
§ 153 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Tammer Brands Oy:lle / M.O., 09.08.2021
§ 154 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Varjoravintolat Oy:lle / E.K., 09.08.2021
§ 155 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Mañana Oy:lle / S.S., 13.08.2021
§ 156 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen ML-Urakat Oy:lle / P.L., 16.08.2021
§ 157 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös ML-Urakat Oy:lle / O.V., 16.08.2021
§ 158 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen ML-Urakat Oy:lle / K.K., 16.08.2021
§ 159 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös ML-Urakat Oy:lle / M.J., 16.08.2021
§ 160 Tampereen kaupungin rekrytointilisän kielteinen päätös ML-Korjaamo Oy:lle / J.M., 16.08.2021
§ 164 Tampereen kaupungin rekrytointilisän myöntäminen Honkalampi-säätiölle / A.T., 25.08.2021
§ 165 Työllisyys- ja kasvupalveluiden johtoryhmän kokoonpanon päivittäminen, 25.08.2021
§ 166 Suostumus työ​llisyyden edistä​misen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) mukaisiin tehtä​viin siirtä​miseen, 25.08.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)