Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 31.8.2021

§ 101 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 223 Pyöräkuormaajan hankinta Tampereen seudun ammattiopisto Treduun, 11.08.2021
§ 231 Manuaalijyrsinkoneiden hankinta Tampereen seudun ammattiopisto Treduun, 20.08.2021
§ 216 Ammatillisen koulutuksen palveluryhmän tulojen ja menojen hyväksyjät 28.6.2021 alkaen, 28.06.2021
§ 220 Vapautuksen myöntäminen saatavan suorittamisessa, 30.06.2021
§ 212 Maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta 2021 -projektin toteuttaminen, 23.06.2021
§ 219 Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Tredun välisen puitesopimuksen hyväksyminen, 30.06.2021
§ 224 Erasmus+ -apurahan takaisinperintä, 13.08.2021
§ 225 Erasmus+ -apurahan takaisinperintä, 13.08.2021
§ 226 Team Teaching in Welfare Technology -projektin toteutusajan jatkaminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa, 17.08.2021
§ 227 UPM Metsän ja Tredun välisen urakointisopimuksen ja toimitussopimuksen hyväksyminen, 17.08.2021
§ 230 Maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta 2021 -projektin projektityöryhmän nimeäminen ja omarahoitusosuuden tarkentaminen, 20.08.2021

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus
§ 35 Verkostotyön fasilitointipalveluiden pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 24.08.2021
§ 33 Network of Networks -projektin yhteistyösopimuksen, budjettimuutoksen ja toteutusajan hyväksyminen, 23.06.2021
§ 34 PirKati-projektin toteuttaminen, 06.08.2021

Koulutusjohtaja, Hervannan kampus
§ 40 Sääsuojahallin pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 05.08.2021
§ 41 Pikkubussin pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 05.08.2021
§ 43 Tarkistuspyörösahan pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 06.08.2021

Koulutusjohtaja, Kalevan kampus
§ 29 Kuorma-auton lunastaminen rahoitusyhtiöltä Tampereen seudun ammattiopiston opetuskäyttöön, 22.06.2021
§ 30 Sääsuojan pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 22.06.2021

Oppisopimuspäällikkö, Toisen asteen koulutus
§ 5 Oppisopimuskoulutuksen pienhankinta, Hieronnan erikoisammattitutkinto (OPH-1935-2018), 17.06.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely
Päivi Suurhasko, Veijo Niemi, Jari Tuominen, Marcus Hackman, Reijo Koskela ja Peer Haataja poistuivat kokouksesta päätöksen jälkeen.
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)