Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 5.9.2019

§ 100 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Katsaus elinvoima- ja osaamislautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

  • Tredun ajankohtaiskatsaus: Talous, opiskelijatilanne
  • Nuorisovaltuuston aloite - lautakuntakummit
  • Pormestariohjelman päivitys
  • Lukion palveluverkkoselvityksen valmistelutilanne

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)