Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 5.9.2019

§ 106 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) (lisäpykälä) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 156 Tampereen seudun ammattiopiston valimoalan koulutuksen koneiden ja laitteiden myynti, 30.08.2019

Kokouskäsittely

Raimo Kouhia, Leo Lähde, Reijo Koskela, Juho Ojares ja Jocka Träskbäck poistuivat kokouksesta päätöksen jälkeen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)