Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 5.9.2019

§ 103 Tampereen seudun ammattiopiston pedagoginen ohjelma (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:5297/12.01.01/2019

Valmistelija

  • Kirvesoja Maija, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja kehitysjohtaja Tuula Hoivala, puh. 050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen seudun ammattiopiston, Tredun, strateginen ohjelma hyväksyttiin elinvoima- ja osaamislautakunnassa 14.11.2018 § 120. Strategiseen ohjelmakokonaisuuteen sisältyy erillisohjelmana muun muassa pedagoginen ohjelma.

Pedagoginen ohjelma ohjaa Tredun pedagogista kokonaistoimintaa, pedagogista uudistumista, henkilöstön pedagogisen osaamisen kehittymistä sekä suuntaa strategisten kehittämisohjelmien pedagogista toteutusta. Pedagoginen ohjelma toimii pedagogisen toiminnan johtamisen välineenä.

Ohjelma sisältää neljä Tredun pedagogisen toiminnan ja kehittämisen painopistettä kuluvan strategiakauden aikana.

Painopistealueita ovat:

  • Osallistuva opiskelija
  • Osaava henkilöstö
  • Toimiva ohjaus
  • Oppimisympäristöt


Pedagogisen ohjelman toteutumista arvioidaan osana strategian toteuttamissuunnitelmaa sekä Tredun laatuohjelmaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampereen seudun ammattiopiston pedagogisen ohjelman esittely merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tuula Hoivala, Satu Nevalainen, Helena Kallio-Lahtinen, Maija Kirvesoja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)