Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 5.9.2019

§ 104 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 147 Muutos Parasta DigiOhjausta -projektiorganisaatiossa, 14.08.2019
§ 149 FinnVET in China -projektiorganisaation täydentäminen, 21.08.2019
§ 150 Projektin Team Teaching in Welfare Technology toteuttaminen ja hankesopimuksen hyväksyminen, 21.08.2019
§ 151 Maahanmuuttajien osaamiskeskus -projektiorganisaation täydentäminen, 26.08.2019
§ 152 Avaimet Intiaan -projektin toteuttaminen, 26.08.2019

Koulutuspäällikkö, Hervannan kampus
§ 5 WMS- oppilaitosympäristön hankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 27.08.2019

Oppisopimusjohtaja, Toisen asteen koulutus
§ 3 Purkautuneet ja päättyviksi lyhennetyt oppisopimukset Tampereen seudun ammattiopiston oppisopimuskeskuksessa 479 oppisopimusta ajalla 1.10.-31.12.2017., 22.01.2018

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)