Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 10.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 104 Ehdokkaiden nimeäminen Lastensuojelun Keskusliiton hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi kaudelle 2021-2023 

TRE:6270/00.00.03/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lastensuojelun Keskusliitto on vuonna 1937 perustettu keskusjärjestö, joka toimii aktiivisena vaikuttajana ja voimien yhdistäjänä lapsen oikeuksien asioissa kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Keskusliitto tavoittelee yhteiskunnassa tilannetta, jossa lasten tarpeet on aidosti asetettu etusijalle päätöksenteossa ja että lapselle kuuluvat oikeudet toteutuvat täysimääräisinä.

Keskusliiton tehtävänä on lastensuojelun kehittäminen ja alalla toimivien järjestöjen, kuntien ja valtiovallan yhteistoiminnan edistäminen. Keskusliitolla on jäseninään järjestöjä, kuntia ja kuntayhtymiä.

Tänä vuonna erovuorossa on neljä hallituksen jäsentä varajäsenineen, joiden tilalle valitaan uudet jäsenet kaudelle 2021-2023 marraskuun kokouksessa. Kaupungilla ei ole nykyisin edustajaa hallituksessa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen esittää kaupungin ehdokkaaksi lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmän palvelujohtaja Maria Päivästä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Lastensuojen Keskusliiton hallitukseen kaudelle 2021-2023 ehdotetaan nimettäväksi lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmän palvelujohtaja Maria Päivänen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nimetty, Taru Kuosmanen, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Lastensuojelun Keskusliitto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)