Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 10.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 103 Ehdokkaiden nimeäminen SOSTE ry:n hallituksen ja valtuuston jäseniksi kaudelle 2021-2024 

TRE:6313/00.03.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Suomen sosiaali ja terveys SOSTE ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 230 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja. SOSTEn toiminnan tarkoituksena on sosiaali- ja terveyspoliittisena vaikuttajana ja asiantuntijana edistää yhdenvertaisuutta, yhteiskunnallista tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta, sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä, ihmisten perusoikeuksien toteutumista ja osallistumismahdollisuuksia sekä parantaa rekisteröityjen sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytyksiä ja vahvistaa sosiaali- ja terveysalan kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä.

SOSTEn valtuuston 22.10.2020 asettama vaalivaliokunta pyytää järjestön jäseniä tekemään esityksiä valtuuston puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi sekä jäseniksi ja varajäseniksi ja edelleen hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi 25.11.2020 mennessä. Valinnat tehdään liittokokouksessa 21.1.2021.

Valtuuston toimikausi on liittokokousten välinen aika (kokoontuu joka kolmas vuosi). Valtuustoon kuuluu 26 jäsentä, jotka ovat puheenjohtaja, 1. ja 2. varapuheenjohtaja ja 23 varsinaista jäsentä. Kullekin varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

SOSTEn valtuustossa kaudella 2018-2021 ei ole ollut Tampereen kaupungin edustusta.

Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kymmenen muuta varsinaista jäsentä. Sama henkilö voidaan valita samaan tehtävään enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Mikäli järjestön valtuutettuna toimiva valitaan hallitukseen, hän on velvollinen eroamaan valtuustosta.

SOSTEn hallituksessa kaudella 2018-2021 on Tampereen kaupungin edustajana toiminut apulaispormestari Johanna Loukaskorpi.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen esittää kaupungin ehdokkaaksi SOSTEn hallituksen jäseneksi apulaispormestari Johanna Loukaskorpea ja valtuuston jäseneksi kehittämispäällikkö Anniina Tirrosta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

SOSTE ry:n hallituksen jäseneksi kaudelle 2021-2024 ehdotetaan nimettäväksi apulaispormestari Johanna Loukaskorpi.

SOSTE ry:n valtuuston jäseneksi kaudelle 2021-2024 ehdotetaan nimettäväksi kehittämisjohtaja Anniina Tirronen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

SOSTE ry (vaalivaliokunta@soste.fi), Johanna Loukaskorpi, Anniina Tirronen, Taru Kuosmanen, Tuula Haapio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)