Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 10.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 93 Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoukset vuonna 2021 

TRE:6339/00.00.03/2020

Valmistelija

 • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 14 luvun 121 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Vaihtoehtoisesti toimielimen kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston vuoden 2021 kokoukset esitetään pidettäväksi tiistaisin klo 13.00 Tammerkoski-istuntosalissa tai sähköisenä kokouksena.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyy nyt koko vuoden 2021 kokousaikataulun. Uusi valittu konsernijaosto vahvistaa kuitenkin loppuvuoden kokousaikataulun kesäkuun kokouksessaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaoston vuoden 2021 kokoukset pidetään tiistaisin klo 13.00 Tammerkoski-salissa tai sähköisenä kokouksena seuraavasti:

 • 26.1.
 • 23.2.
 • 23.3.
 • 20.4.
 • 18.5.
 • 22.6.
 • 24.8.
 • 21.9.
 • 26.10.
 • 23.11.
 • 14.12.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset, virastomestarit, Ravintola Näköala, Ritva Vakkuri, Mia Helin

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)