Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 10.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 99 Lausunto Titry ry:n sääntömuutoksesta 

TRE:2377/00.03.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Titry ry on perustettu vuonna 1963 ja yhdistyksen tarkoituksena on edistää vajaatyökykyisten, osatyökykyisten ja muiden henkilökohtaisen työesteen takia vaikeasti työllistyvien työllistymisen edellytyksiä. Tampereen kaupunki on yhdistyksen jäsen.

Yhdistyksen hallitus on luonnostellut ehdotuksen uusiksi säännöiksi ja kutsunut edustajiston sääntömääräiseen syyskokoukseen 10.11.2020 klo 17, jolloin sääntömuutos on tarkoitus käsitellä. 

Sääntömuutoksessa yhdistyksen toimintaan ei esitetä perustavaa laatua olevia muutoksia. Sen sijaan säännöissä on täsmennetty aiempaa selkeämmiksi yhdistyksen toiminnan tarkoitusta ja toteutusta. Tekstiä on myös nykyaikaisetettu ja mahdollistettu edustajiston kokouksen järjestäminen etäyhteydellä.

Titry ry:n esittämiin sääntömuutoksiin ei ole huomauttamista eivätkä ne heikennä kaupungin asemaa yhdistyksessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupunki ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Titry ry:n sääntömuutoksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

omistajaohjaus@tampere.fi, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)