Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 10.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 97 Sakupe Oy:n osakkeiden merkintä 

TRE:6202/02.04.00/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankintapäällikkö Tanja Welin, puh. 040 128 6644, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sakupe Oy on julkisomisteinen in house -yhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa omistaja-asiakkailleen tekstiilihuoltopalveluja. Yhtiöllä on tuotantolaitokset Siilinjärvellä, Jyväskylässä ja Joensuussa. Henkilöstöä yhtiössä on yhteensä noin 250 työntekijää.

Sakupe Oy on tarjonnut Tampereen kaupungille yhtiön 50 osakkeen pienosakkuutta. Yhden osakkeen merkintähinta on 500 euroa. Osakkuus mahdollistaa tekstiilihuoltopalveluiden ostamisen Sakupe Oy:ltä sidosyksikköaseman perusteella. Yhtiön osakkeiden osto ei rajaa Tampereen kaupungin mahdollisuutta tarvittaessa kilpailuttaa tekstiilihuoltopalveluitaan.

Tällä hetkellä Tampereen kaupunki ostaa edellä mainitut palvelut Lännen Tekstiilihuolto Oy:ltä. Työvaatteiden vuokravaate- ja pesulapalveluiden sopimus päättyy 2021 loppupuolella ja potilas- ja liinavaatteiden vuokravaate- ja pesulapalveluiden sopimus 31.5.2021. Potilas- ja liinavaatteiden sopimuksessa on mahdollisuus toistaiseksi voimassaolevan option käyttöön.

Lindström Group -konserniin kuuluva Comforta on ostanut Lännen Tekstiilihuolto Oy:n koko osakekannan ja liiketoiminnan, mikä on kaventanut kilpailua siten, ettei Tampereen kaupungin volyymeilla käytännössä enää ole kilpailua. Osakekaupalla turvataan kaupungin asemaa tekstiilihuoltopalvelujen hankkijana.

Vuoden 2020 talousarviossa kaupungin yhteisiin eriin on varattu 2,0 milj. euroa osakkeisiin ja osuuksiin kaupunginhallituksen käyttöön sen erillisten päätösten mukaan. Tästä summasta on 0,75 milj. euroa käytetty Hiedanranta Ky:n yhtiöpanokseen ja 0,4 milj. euroa Tullinkulman Työterveys Oy:n lainan konvertointiin svop-sijoitukseksi, sekä varattu 0,2 milj. euroa Suomi-rata Oy:n osakepääoman merkitsemiseen. Jäljellä on noin 0,7 milj. euroa. Hiedanranta Ky:n yhtiöpanoksen vuonna 2020 toteutuvan palautuksen jälkeen investointivarausta on vapaana noin 1,45 milj. euroa.

Sakupen 50 osakkeen merkintä tapahtuu vuonna 2020 ja merkintähinta yhteensä 25 000 euroa voidaan maksaa kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin vuonna 2020 osoitetusta yhteisten erien investointivarauksesta.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 36 §:n 26 kohdan mukaan konsernijohtaja päättää yhteishankittavista tuoteryhmistä ja tuotteista sekä niihin liittyvistä toimintatavoista, sopimuksista ja sitoumuksista. Konsernijohtaja on päätöksellään 16.12.2015 § 306 vahvistanut yhteishankittavien tuoteryhmien luettelon. Luetteloa on päivitetty konsernijohtajan päätöksellä viimeksi 7.3.2019 § 40. Päätösten mukaan vuokratekstiilit ja tekstiilien pesu- ja huoltopalvelut on kaupungin yhteishankittava tuoteryhmä. Konsernijohtaja päättää mahdollisesta Sakupe Oy:n kanssa tehtävästä palvelusopimuksesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:

Sakupe Oy:n osakkeita merkitään 50 kappaletta yhteishintaan 25 000 euroa.

Osakkeiden merkintähinta maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin vuonna 2020 osoitetusta yhteisten erien investointivarauksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Jukka Männikkö, Taru Kuosmanen, Virva Palomäki, Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Teppo Rantanen, Outi Kallioinen, Reija Linnamaa, Tanja Welin, Kimmo Tulkki/Sakupe Oy, Jaakko Uitti/Tuomi Logistiikka Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)