Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 10.11.2020

§ 98 Suomen Hopealinja Oy:n omistusjärjestelyt (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 17-kohta