Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 10.11.2020

§ 105 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:215/00.04.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

1) Ajankohtaiskatsaus Tullinkulman Työterveys Oy:n toimintaan ja talouteen

2) Konserniyhtiöiden talousarviot vuodelle 2021

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tullinkulman Työterveys Oy:n toimitusjohtaja Tiina Surakalle sekä hallituksen puheenjohtaja Rikard Bjurströmille. He olivat läsnä asiantuntijoina kokouksessa tämän asian kohdan 1) käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa kohdan 1) käsittelyn jälkeen.

Sinikka Torkkola poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Merve Caglayan poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)