Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 10.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 26 Jäsenten nimeäminen tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin vuonna 2020 alkavalle toimikaudelle 

TRE:1667/00.03.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2020 ja se päättyy kevään 2021 yhtiökokoukseen.

Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiö- ja kuntalakia sekä muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä.

Kuntalain 47 §:n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Esitys on valmisteltu myös huomioiden kuntalain 47 §:n 1. momentti, jonka mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Yhteisön hallituksen valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut.

Hallituskokoonpanojen valmistelussa omistajaohjaus on ensin käynyt läpi kunkin yhteisön hallitukseen edellytettäviä osaamisalueita, jonka jälkeen hallituskokoonpanot on valmisteltu nykyiseen muotoonsa yhdessä esittelijän ja konsernijaoston puheenjohtajiston kanssa.

Vilusen Rinne Oy:n tapauksessa yhtiön hallitus muodostuu hallinnointia hoitavan Tampereen vuokratalosäätiön hallituksesta. Konserniohjeen mukaan hallituksen jäsenen ei tulisi toimia yli kahdeksaa vuotta saman yhtiön hallituksessa. Vilusen Rinne Oy:n hallituksessa on kaksi suositusajan ylittävää henkilöä, mutta rotaatiota tullaan esittämään myös heidän osaltaan siinä kohtaa, kun Tampereen Vuokratalosäätiön hallitusta valitaan. Tarvittaessa pidetään ylimääräinen yhtiökokous.

Oy Runoilijan tien hallituksen puheenjohtajan kausi on jatkunut pidempään kuin kaupungin ohjeistuksessa on määritelty. Yhtiön tulevaisuuteen ja hallintointiin liittyviä ratkaisuja ei ole vielä tehty ja puheenjohtajan rooli keskusteluissa on ratkaiseva. Kauden jatkaminen vielä vuodella on perusteltua yhtiön edun kannalta. 

Valtuusto hyväksyi uuden konserniohjeen kokouksessaan 16.12.2019 § 206. Konserniohje kieltää ns. kaksoisroolit hallituksen jäseniltä 1.7.2020 alkaen, mutta tarkastuslautakunnan jäsenten osalta valtuusto päätti, että siirtymäaikaa on 1.7.2021 saakka.

Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti 31.5.2017 § 61 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrätyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu kolmeen ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin vuonna 2020 alkavalle vuoden toimikaudelle nimetään henkilöt liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Päätös

Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin vuonna 2020 alkavalle vuoden toimikaudelle nimetään henkilöt liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

YH Kodit Oy:n hallintoneuvoston hallituksen nimeämisen osalta asia jätettiin pöydälle.

Esteellisyys

  • Rahoituspäällikkö Janne Salonen ilmoitti olevansa esteellinen Tavase Oy:n ja Suomen Hopealinja Oy:n hallitusten jäsenten nimeämisiin ehdokkuuksiensa vuoksi. Esteellisyys todettiin hallintolain §28 1 momentin 1 kohdan perusteella. Salonen poistui kokouksesta Tavase Oy:n ja Suomen Hopealinja Oy:n hallitusten jäsenten nimeämisen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Controller Sami Suojanen ilmoitti olevansa esteellinen Koy Atalan liikekeskus hallituksen jäsenten nimeämisiin ehdokkuutensa vuoksi. Esteellisyys todettiin hallintolain §28 1 momentin 1 kohdan perusteella. Suojanen poistui kokouksesta Koy Atalan liikekeskus hallituksen jäsenten nimeämisen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen ilmoitti olevansa esteellinen Monetra Oy:n ja Monetra Pirkanmaa Oy:n hallitusten jäsenten nimeämisiin ehdokkuuksiensa vuoksi.  Esteellisyys todettiin hallintolain §28 1 momentin 1 kohdan perusteella. Vuojolainen poistui kokouksesta Monetra Oy:n ja Monetra Pirkanmaa Oy:n hallitusten jäsenten nimeämisen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan siltä osin, että päätöksen liitteeseen korjataan Tampere-talo Oy:n hallituksen nykyiseen kokoonpanoon Juhana Suoniemen tilalle Väinö Friman, joka on toiminut Tampere Talo Oy:n hallituksessa toimikaudella 2019 ja häntä ehdotetaan myös hallitukseen valittavaksi Juhana Suoniemen sijasta.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan siltä osin, että päätöksen liitteeseen korjataan Tredea Oy:n nimeksi Business Tampere.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan siltä osin, että päätöksen liitteeseen korjataan Pirkan opiskelija-asunnot Oy:n muihin jäseniin Visa Rantalan ja Timo Virtasen tilalle asukasjäsenet Ville Juutilainen ja Tuomas Hakonen.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan siltä osin, että päätöksen liitteeseen lisätään Monetra Pirkanmaan Oy:n hallitukseen valittavaksi Leena Viitasaari.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

 

Puheejohtaja Kalervo Kummola teki seuraavan muutosehdotuksen: "Ehdotan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukseen nimettäväksi Peter Löfbergin sijasta Antti Ivanoffia." Asiasta käytiin keskustelu. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana muutosehdotus oli saanut kannatusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska jaosto oli yksimielinen, muutosehdotus hyväksyttiin.

Jaosto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan muutosehdotuksen.

Varapuheenjohtaja Pekka Salmi teki seuraavan muutosehdotuksen: "Ehdotan Esa Kanervaa Tampereen Palvelukiinteistö Oy:n hallitukseen nimettäväksi." Asiasta käytiin keskustelu. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana muutosehdotus oli saanut kannatusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska jaosto oli yksimielinen, muutosehdotus hyväksyttiin.

Jaosto hyväksyi yksimielisesti varapuheenjohtajan muutosehdotuksen.

Puheenjohtaja totesi. että keskustelun aikana oli ehdotettu Tampereen Työvalmennussäätiö Syke:en hallitukseen nimettäväksi Salla Tenhoa ja ehdotus oli saanut kannatusta. Asiasta käytiin keskustelu. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana muutosehdotus oli saanut kannatusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska jaosto oli yksimielinen, muutosehdotus hyväksyttiin.

Jaosto hyväksyi yksimielisesti muutosehdotuksen.

Ilkka Sasi teki seuraavan muutosehdotuksen: "Ehdotan Pirkanmaan Voimia Oy:n hallitukseen nimettäväksi Petri Rajalan sijasta Erkki Axénia." Asiasta käytiin keskustelu. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana muutosehdotus oli saanut kannatusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska jaosto oli yksimielinen, muutosehdotus hyväksyttiin.

Jaosto hyväksyi yksimielisesti muutosehdotuksen.

 

Puheenjohtaja Kalervo Kummola ehdotti, että YH Kodit Oy:n hallintoneuvoston hallituksen nimeämisen osalta asia jätetään pöydälle ja käsitellään seuraavassa kokouksessa. Asiasta käytiin keskustelu. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana ehdotus oli saanut kannatusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska jaosto oli yksimielinen, ehdotus hyväksyttiin.

Jaosto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.