Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 10.3.2020

§ 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsittely
Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tämän kokouksen
ajaksi controller Sami Suojaselle ja rahoituspäällikkö Janne Saloselle.

Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen
Puheenjohtajan ehdotuksesta §24 päätettiin käsitellä kesken §:n 22, jonka jälkeen palattiin §22 käsittelyyn.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)