Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 10.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 22 Liikelaitoksille ja tytäryhteisöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019 

TRE:1607/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto asetti kaupungin liikelaitoksille sekä tytäryhteisöille toiminnan tavoitteet koskien vuotta 2019 kaupungin talousarvion hyväksymisen yhteydessä 19.11.2018 § 216.

Liikelaitoksille asetettiin 13 liikelaitoskohtaista toiminnallista tavoitetta. Asetetut tavoitteet ovat liikelaitoksia sitovia. Tytäryhtiöille ja -yhteisöille asetettiin samassa yhteydessä toiminnallisia tavoitteita 110 kappaletta, jotka tuovat esiin pääomistajan tahdon ja ohjaavat omistajan edustajien toimintaa muun muassa hallituksessa ja yhtiökokouksessa. Tavoitteet olivat luonteeltaan taloudellisia ja kehityshankkeiden etenemistä seuraavia. Nämä tavoitteet eivät ole kuitenkaan sitovia.

Liikelaitokset raportoivat vuoden 2019 aikana toiminnan tavoitteiden toteutumisesta tammi-huhtikuun ja tammi-elokuun toteutumatilanteen mukaan. Tavoitteiden lopullisesta toteutumisesta liikelaitokset raportoivat tammi-helmikuussa 2020. Koko kaupungin (sisältäen myös liikelaitokset ja tytäryhteisöt) toiminnallisten tavoitteiden lopulliset toteumatiedot esitetään kaupungin tilinpäätöksessä.

Liikelaitoksille asetetuista toiminnan tavoitteista saavutettiin suurin osa joko kokonaan tai osittain. Kaikkiaan 13 tavoitteesta vuoden loppuun mennessä yhdeksän toteutui kokonaan ja yksi tavoite toteutui osittain. Kaksi tavoitetta jäi toteutumatta. Yhden tavoitteen toteutumista ei voitu saaduilla tiedoilla arvioida luotettavasti.

Tytäryhteisöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta ainoastaan tilinpäätökseen. Tytäryhteisöille asetetuista 110 tavoitteesta toteutui 66 tavoitetta ja 30 tavoitetta jäi toteutumatta. 11 tavoitetta toteutui osittain. Kolmea tavoitetta ei voitu saaduilla tiedoilla arvioida luotettavasti. Kokonaisuutena tytäryhteisöille asetetuista tavoitteista toteutui kokonaan tai osittain lähes 71 prosenttia.

Toiminnallisten tavoitteiden raportointitiedot on esitetty liitteissä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Liikelaitoksille ja tytäryhteisöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)