Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 10.3.2020

§ 24 Omistajan ennakkokannan antaminen Tampereen Sähkölaitos Oy:n rahoitusjärjestelyihin (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 20-kohta