Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 10.3.2020

§ 28 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:215/00.04.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

1) Turun hovioikeus vapautti Kotilinnasäätiön toiminnanjohtajan kaikista syytteistä, jotka koskivat Muotialantien tontinvuokraoikeuden siirtoa. Aiemmin Pirkanmaan käräjäoikeus oli tuominnut toiminnanjohtajan seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeustuomioon luottamusaseman väärinkäytöksestä.

2) Tilannekatsaus Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen talouteen ja toimintaan. Johtokunnan puheenjohtaja Jussi Kuortti esittää ajankohtaiskatsauksen.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Turun hovioikeuden vapauttava päätös Kotilinnasäätiön toimitusjohtajalle kaikista syytteistä, jotka koskivat Muotialantien tontinvuokraoikeuden siirtoa merkitään tiedoksi.

Tilannekatsaus Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen talouteen ja toimintaan asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan ehdotti, että §:n 28 toinen kohta: Tilannekatsaus Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen talouteen ja toimintaan jätetään pöydälle ja käsitellään seuraavassa kokouksessa. Asiasta käytiin keskustelu. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana muutosehdotus oli saanut kannatusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia yksimielisesti jättää pöydälle. Koska jaosto oli yksimielinen, asia jäi pöydälle.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)