Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 12.11.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 125 Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoukset vuonna 2020 

TRE:5991/00.00.03/2019

Valmistelija

 • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoukset vuonna 2020 pidetään tiistaisin pääsääntöisesti Tammerkoski-salissa kello 13.00 seuraavasti:

 • 21.1.2020
 • 18.2.2020
 • 10.3.2020
 • 7.4.2020
 • 5.5.2020
 • 26.5.2020
 • 16.6.2020
 • 25.8.2020
 • 15.9.2020
 • 6.10.2020
 • 10.11.2020
 • 15.12.2020

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Luottamushenkiömuutokset, Virastomestarit, Ravintola Näköala, Ritva Vakkuri, Mia Helin

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)