Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 12.11.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 128 Omistajan ennakkokanta Tampereen Sähkölaitos Oy:n Naistenlahden voimalaitoksen uusimisesta 

TRE:6787/00.01.02/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöillä on velvollisuus hankkia kaupungin kanta ennen merkittävien investointipäätösten tekoa. Tampereen Sähkölaitos Oy on kokonaan kaupungin omistama energiapalveluita tuottava ja myyvä yhtiö, jonka konserniliikevaihdon arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 285 milj.euroa ja nettotuloksen 26,7 milj.euroa. Konsernin taseen loppusummaksi ennakoidaan 535 milj. euroa ja omavaraisuusasteeksi noin 31 %. 

Tampereen Sähkölaitos Oy uusii Naistenlahden voimalaitoksen vuonna 2022. Naistenlahti 2-voimalaitosyksikön on vuodelta 1977 ja voimalaitosyksikkö on tullut elinkaarensa päähän. Uusintaprojektin tärkeimpänä tavoitteena on korvata teknisen käyttöikänsä päässä oleva NSL2-kuplaleijukattila kustannustehokkaasti uudella ympäristöystävällisellä kiertoleijukattilalla. Laitoksen teho tulee olemaan n. 10 % suurempi kuin nykyisellä laitoksella. Uudella kattilalla pystytään vastaamaan tehokkaasti tiukentuneihin päästöraja-arvoihin sekä nostamaan merkittävästi uusiutuvien polttoaineiden käyttöä sekä vastaamaan kaupungin Sähkölaitokselle asettamiin hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteisiin.

Investoinnilla ja sen mahdollistamilla polttoainevalinnoilla pyritään varmistamaan vakaa kaukolämmön hinta. Projektin tavoitteena on myös parantaa laitoksen joustavuutta ja säädettävyyttä sähköntuotannon ja kaukolämmöntuotannon välillä. Tarvittaessa uuden kattilan koko teho voidaan käyttää kaukolämmöntuotantoon, mikäli sähköntuotannolle ei ole kannattavuutta. Nykyisen kattilan ympäristölupa päättyy vuoden 2022 lopussa ja uudelle laitokselle on olemassa lainvoimainen ympäristölupa. Tarkoituksena on minimoida lämmöntuotannon haitat rakentamisen aikana ja hyödyntää olemassa olevaa infraa ja tekniikkaa mahdollisimman paljon. Sähkölaitoksen tekniset ratkaisut kiertopetikattilan hankinnassa (CFB) ja sähköntuotannon mahdollisuuden ylläpitämisessä ovat samassa linjassa muiden Suomen suurten energia-alan toimijoiden kanssa. Lopullinen investointipäätös tehdään Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallituksessa maaliskuussa 2020.

Investoinnin kustannusarvio on 160 miljoonaa euroa ja kustannukset jaksottuvat vuosille 2020-2023. Kustannusarvio ei sisällä vanhan laitoksen purkamiskustannuksia eikä mahdollisesti rakennettavaa kaukolämpöakkua tai kierrätyspuun käyttömahdollisuutta. Sähkölaitos neuvottelee ja hankkii investoinnin rahoituksen. Tiedossa ei ole, että investoinnin toteutus edellyttäisi oman pääoman lisäsijoitusta yhtiöön. 

Liitteenä olevassa esittelymateriaalissa on Tampereen Sähkölaitos Oy:n johdon kuvaus investoinnista ja toteutuksesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen Sähkölaitos Oy:n Naistenlahden voimalaitoksen uusintainvestoinnille annetaan puoltava omistajan ennakkokanta. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Peter Löfberg / Tampereen Sähkölaitos Oy, Jussi.Laitinen@sahkolaitos.fi, Janne.Rapakko@sahkolaitos.fi 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)