Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 12.11.2019

§ 132 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:232/00.04.01/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

1) Tilannekatsaus Tampere-talo Oy:n toiminnasta ja taloudesta merkitään tiedoksi. Toimitusjohtaja Paulina Ahokas esittelee katsauksen.

2) Tilannekatsaus Särkänniemi Oy:n toiminnasta ja taloudesta merkitään tiedoksi. Toimitusjohtaja Miikka Seppälä esittelee katsauksen.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Konsernijaoston myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampere-talo Oy:n toimitusjohtaja Pauliina Ahokkaalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kohdan 1 käsittelyn aikana.

Konsernijaoston myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Särkänniemi Oy:n toimitusjohtaja Miikka Seppälälle. Hän oli asiantuntijana läsnä kohdan 2 käsittelyn aikana.

Ilpos Sirniö, Arto Vuojolainen ja Reeta Ahonen poistuivat kokouksesta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)