Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 18.9.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 110 Lausunto Kustaa Hiekan Säätiön esityksestä säätiön uusiksi säännöiksi 

TRE:2936/00.01.01/2018

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kustaa Hiekan Säätiö pyytää Tampereen kaupungilta lausuntoa säätiön hallituksen 11.9.2019 tekemästä sääntömuutosesityksestä. Säätiön voimassa olevien sääntöjen 12 §:n mukaan sääntöjen muutoksesta päättää säätiön hallitus ja vahvistaa muutoksen ehdolla, että Tampereen kaupunginhallituksella ei ole mitään muistuttamista muutosehdotusta vastaan.

Säätiön lähettämän saatteen mukaan sääntöjen muutostarve perustuu muun muassa uuden museolain (341/2019) voimaantuloon sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja museoviraston vaatimukseen.

Muutokset koskevat sääntöjen pykäliä 8, 12 ja 13.

Kustaa Hiekan säätiön sääntöjen 8 §:n uusi muotoilu korostaa säätiön omaisuuden lisäystä ja mahdollisen ylijäämän käyttöä ainoastaan säätiön toiminnan ylläpitämiseksi ja turvaamiseksi.

Sääntöjen 12 § ohjaa sääntöjen muuttamista. Nyt voimassa olevien sääntöjen mukaan sääntömuutoksen tarvitaan Tampereen kaupunginhallituksen suostumus. Ehdotetun muutoksen jälkeen kaupungin hyväksyntää ei enää tarvittaisi, vaan muutoksen voisi tehdä säätiön hallitus. Muutokselle olisi haettava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Sääntöjen 13 § ottaa kanta säätiön mahdolliseen purkuun. Joulukuussa 2018 hyväksytyissä säännöissä todetaan, että säätiön lakkautuksen tai lopetuksen jälkeen kaupunki saa omaisuuden omistukseensa samanlaiseen tarkoituksen käytettäväksi.

Uudelleen muotoillussa 13 §:ssä todetaan, että lakkautus- tai purkutapauksessa säätiön omaisuus ja muut varat luovutetaan sellaiselle oikeuskelpoiselle yhteisölle, jonka hallinnassa museokokoelmien säilyminen museokokoelmina on turvattu.

Tampereen kaupungilla ei ole tarvetta esittää muistutuksia muutosehdotusta vastaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupunki ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Kustaa Hiekan Säätiön hallituksen ehdotukseen uusista säännöistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Lakimies Janne Kytö:
Oikeudellisesti tarkasteltuna en näe estettä muutoksille.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)