Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 18.9.2019

§ 112 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:232/00.04.01/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

1) Tilannekatsaus Tuomi Logistiikka Oy:n toimintaan ja talouteen merkitään tiedoksi. Toimitusjohtaja Vesa Haapamäki esittelee katsauksen.

2) Tilannekatsaus Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n toimintaan ja talouteen merkitään tiedoksi. Toimitusjohtaja Marko Salonen esittelee katsauksen.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Konsernijaoston myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Marko Saloselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kohdan 2 käsittelyn aikana.

Minna Minkkinen ja Annina Nääppä poistuivat kokouksesta.

Konsernijaoston myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtaja Vesa Haapamäelle. Hän oli asiantuntijana läsnä kohdan 1 käsittelyn aikana.

Raija Lindell ja Olga Haapa-aho poistuivat kokouksesta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)