Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 20.4.2021

§ 37 Selvitys Tuomi Logistiikka Oy:n ja Kanta Logistiikka Oy:n yhdistymisestä (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 17- ja 20 kohta