Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 20.4.2021

§ 43 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:407/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

1) Vilusen Rinne Oy:n toisen asukasedustajan nimeäminen hallitukseen (vaihdos). Konsernijaoston kokouksessa 23.3. valituista asukasedustajista toinen on saadun tiedon mukaan muuttanut ja hänen tilalleen on valittu uusi jäsen. 

2) Tilannekatsaus Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Jussi Kuortti ja toimitusjohtaja Timo Jokinen)

3) Tilannekatsaus Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n toimintaan ja talouteen (toimitusjohtaja Esa Kokkonen)

4) Tilannekatsaus Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Peter Löfberg ja toimitusjohtaja Timo Heinonen)

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Pirkanmaan Opiskelija-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Timo Jokiselle ja hallituksen puheenjohtaja Jussi Kuortille. 

He olivat läsnä asiantuntijoina kokouksessa tämän asian kohdan 2) käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa kohdan 2) käsittelyn jälkeen.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Suomen Itämeri-instituutin johtaja Esa Kokkoselle.

Hän oli läsnä asiantuntijana kokouksessa tämän asian kohdan 3) käsittelyn ajan ja poistui ennen päätöksentekoa kohdan 3) käsittelyn jälkeen.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinoselle ja hallituksen puheenjohtaja Peter Löfbergille. 

He olivat läsnä asiantuntijoina kokouksessa tämän asian kohdan 4) käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa kohdan 4) käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)