Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 21.1.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 4 Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2020 

TRE:199/00.00.03/2020

Valmistelija

 • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät ja ratkaisuvalta on määritelty Tampereen kaupungin hallintosäännössä.

Konsernijaoston tehtävänä on mm. vastata konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä ja ohjata sekä valvoa omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat kaupunkikonsernin kokonaisedun, valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti.

Konsernijaosto päättää

 1. tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden omistajaohjauksen perustana olevista omistajastrategioista valtuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan ja omistajaohjauksen periaatteisiin pohjautuen
 2. kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallituksiin
 3. kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimielimiin ja tilintarkastukseen
 4. vuotuisen raportin hyväksymisestä kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta
 5. ohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille
 6. esitysten valmistelusta tytäryhtiöiden perustamisesta, lakkauttamisesta ja myymisestä
 7. yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista
 8. lausunnon antamisesta säätiöiden sääntöehdotuksista sekä niiden muutosehdotuksista
 9. kaupungin kannan antamisesta konserniyhteisöjen merkittävien asioiden osalta lukuun ottamatta Tampereen Sähkölaitos -konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeiden myyntiä, josta päättää valtuusto
 10. konserniyhtiön osakkeiden tai liiketoiminnan myyntiä koskevien esitysten tekemisestä
 11. osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden myynnistä
 12. liikelaitosten organisointia koskevista linjauksista.


Konsernijaosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kokoukset pidetään Tammerkoski-salissa klo 13.00 alkaen ellei muuta ilmoiteta.

Hallintosäännön 6 §:n mukaan konsernijaoston esittelijänä toimii konsernijohtaja.

Konsernijaostolle on laadittu liitteenä oleva suuntaa antava työsuunnitelma vuodelle 2020. Siinä esitettyjen kokousaiheiden lisäksi päätettäväksi tuodaan ajankohtaisia yksittäisiä konserniyhteisöjen asioita, jotka edellyttävät konsernijaoston kantaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2020 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sami Suojanen, Mia Helin, Ritva Vakkuri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)