Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 21.1.2020

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsittely
Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tämän kokouksen ajaksi controller Sami Suojaselle ja rahoituspäällikkö Janne Saloselle.

Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen
Puheenjohtajan ehdotuksesta §5 päätettiin käsitellä §2 jälkeen.

Puheenjohtajan ehdotuksesta §10 1) kohta päätettiin käsitellä samaisen pykälän kohtien 2) ja 3) jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)