Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 21.1.2020

§ 5 Konsistorin jäsenten vastine eriävään mielipiteeseen Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n hallituksen jäsenten valinnasta 

TRE:4633/00.03.01/2019

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Reeta Ahonen ja Ilkka Sasi saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Asian esittelijä, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen peruutti ehdotuksensa.

Asia poistettiin esityslistalta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)