Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 21.1.2020

§ 10 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:215/00.04.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

1) Omistajaohjaus esittelee ehdotuksia hallitusjäsenten nimitysprosessin uudistamisesta. Konsernijaosto keskustelee asiasta ehdotusten perusteella. 

2) Tilannekatsaus Finnpark-konsernin ja Finnpark Oy:n toimintaan ja talouteen. Katsauksen esittävät hallituksen puheenjohtaja Asko Koskinen ja toimitusjohtaja Antti Marttila.

3) Tilannekatsaus Tampereen Tilapalvelut Oy:n toimintaan ja talouteen. Katsauksen esittää toimitusjohtaja Petri Mölsä.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Finnpark Oy:n hallituksen puheenjohtaja Asko Koskiselle ja toimitusjohtaja Antti Marttilalle. He saapuivat kokoukseen tämän asian kohdan 2) käsittelyn ajaksi ja poistuivat ennen päätöksentekoa kohdan 2) käsittelyn jälkeen.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Tilapalvelut Oy:n toimitusjohtaja Petri Mölsälle. Hän saapui kokoukseen tämän asian kohdan 3) käsittelyn ajaksi ja poistui ennen päätöksentekoa kohdan 3) käsittelyn jälkeen.

Pormestari Lauri Lyly saapui kokoukseen asian kohdan 2) käsittelyn aikana.

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio poistui asian kohdan 3) käsittelyn aikana.

Ilpo Sirniö ja Reeta Ahonen poistuivat asian kohdan 3) käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)