Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 21.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 68 Tampereen kaupungin merkittävien tytäryhteisöjen talouskatsaus 1-4/2022 

TRE:4137/02.02.01/2022

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, controller Ville Taivassalo,​ puh. 041 730 5437 ja controller Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484​, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupungin kahdeltatoista merkittävimmiltä tytäryhteisöiltä on kerätty tunnusluvut huhtikuun lopun tilanteesta osaksi Tampereen toiminnan ja talouden katsausta 4/2022.

Alkuvuoden 2022 koronapandemiaan liittyvät sulku- ja rajoitustoimet vaikuttivat erityisesti tapahtumateollisuuden toimialan yritysten liiketoimintaan ja sitä kautta konsernikatsauksessa seurattavien yhtiöiden osalta vaikutukset tuntuivat ennen kaikkea Tampere-talo Oy:ssä. Koronapandemia on osoittanut arvaamattomuutensa ja sen seuraavien aaltojen vaikutukset aiheuttavat huomattavaa epävarmuutta parantuneista näkymistä huolimatta.

Tampereen Sähkölaitos -konserni
Tampereen Sähkölaitoksen alkuvuoden liikevaihto oli lähes edellisvuoden tasolla 129,9 milj. euroa (2021: 130,9 milj. euroa) lämpimästä alkuvuodesta johtuen, mutta liiketulos oli edellisvuotta 13,2 milj. euroa korkeampi ollen yhteensä 32,4 milj. euroa (2021: 22,1 milj. euroa). Sähkölaitoksen erinomaisen alkuvuoden liiketuloksen mahdollistajina oli konsernin vahva hankinnan suojaus, voimalaitoksen optimoitu ajo sekä hyvä käytettävyys ja poikkeuksellista markkinatilannetta hyödyntäneet kaupat.

Energiamarkkinaympäristö on ollut poikkeuksellinen syksystä 2021 lähtien. Kaasun markkinahinta oli alkuvuonna yhdeksänkertainen verrattuna edellisvuoteen ja sähkön markkinahinta kaksinkertainen. Koko vuoden liikevaihtoennuste on 317,4 milj. euroa (320 milj. euroa) ja liiketulos 62,9 milj. euroa (51,7 milj. euroa). Liiketulos on herkkä markkinoiden ja säätilojen muutokselle.

Konsernin merkittävin investointihanke on Naistenlahti 3 biovoimalaitos, jonka kokonaiskustannusarvio on reilu 200 milj. euroa. Naistenlahden muutoksien ja huoltovarmuuden varmistamiseksi Sähkölaitos käyttää 2022-2023 tavoitteita enemmän fossiilisia polttoaineita mutta Naistenlahti 3 valmistuttua Sähkölaitoksen hiilidioksidipäästöt laskevat suunnitellusti. Vuonna 2023 realisoituu polttoaineiden merkittävä hinnannousu sekä sähkömarkkinalain uudistus, joka laskee sähkönjakeluverkkoyhtiöiden sallittua tuottoa.

Pirkanmaan Jätehuolto -konserni
Pirkanmaan Jätehuollon tilikauden liikevaihdon ennustetaan kasvavan muutamalla prosentilla, liikevaihtoennuste on 46 milj. euroa (2021: 44,2 milj. euroa). Jätelain erilliskeräysvelvoitteen myötä nousevat astiatyhjennysmäärät ja jätetaksan hinnanmuutokset selittävät kasvua. Liikevoittotaso kuitenkin laskee merkittävästi, ennuste -1,7 milj euroa (2021: 3,2 milj. euroa). Merkittävänä tekijänä on viime kuukausien polttoainehintojen ennakoimattoman nopea nousu sekä biolaitoksen käyttöönotossa syntyvät ennakoimattomat operointikustannukset. Biolaitos on emoyhtiön historian suurin yksittäinen investointi, 21,5 milj. euroa, ja se on tällä hetkellä käyttöönottovaiheessa. Biolaitoksen rakennusten käyttöönoton vuoksi tulosvaikutteiset poistokirjaukset kasvavat tilikaudella noin 2,4 milj. euroa.

Finnpark-konserni
Finnparkin liikevaihto on kehittynyt 2021 vuoteen nähden hyvin, vaikka kaksi ensimmäistä kuukautta olivatkin ennakoitua heikompia. Alkuvuoden liikevaihto oli 8,9 milj. euroa (2021: 7,5 milj. euroa) ja tilikauden liikevaihdon ennustetaan olevan 25,7 milj. euroa (2021: 25,1 milj. euroa) ja liikevoiton 3,6 milj. euroa (2021: 3,4 milj. euroa). Pysäköinnin kysynnässä on korona-aikana vallinnut poikkeustila. Lyhytaikapysäköinnin tulot ovat lähes normalisoituneet mutta sopimuspysäköinnin osalta normalisoituminen kestää pidempään. Nokia Arenan avautuminen on tuonut kysyntää pysäköintiin ja Moovyn liiketoiminta on jatkanut hyvää kasvua. Investointipanostukset kohdistetaan kuluvana vuonna digitaaliseen liiketoimintaan, kiinteistökannan perusparannuksiin sekä suurhankkeiden mahdollistamiseen (Asemakeskus, Hämpin laajennus, Kunkun Parkki). Yhtiössä tehtiin 1.4.2022 yhtiöjärjestely. Jatkossa kiinteistöliiketoiminta on Finnpark Kiinteistö Management alakonsernissa ja pysäköintiliiketoiminta omassa yhtiössään.

Tampere-talo Oy
Tampere-talo Oy ennustaa vuoden 2022 liikevaihdon (13,0 milj. euroa) palaavan koronapandemiaa edeltävälle tasolle ja tuloksen olevan tavoitteen mukaisesti hieman positiivinen (0,3 milj. euroa).

Tampereen Vuokra-asunnot Oy
Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n asuntokannan kasvu sekä kevään 1,6 prosentin vuokrankorotus ennakoivat yhtiön liikevaihtoon noin 1,5 milj. euron kasvua ja 22,6 milj. euron liikevaihtotasoa. Yhtiön vuoden 2022 nettotulosennustetta (10,4 milj. euroa) selittää vuoden 2021 tavoin merkittävä myyntivoittoennuste (noin 8,0 milj. euroa).

Tampereen Särkänniemi Oy
Tampereen Särkänniemi Oy:n liikevaihtoennuste (21,8 milj. euroa) on noin kolme miljoonaa euroa parempi kuin vuoden 2021 liikevaihdon toteuma, johtuen mm. alkuvuoden 2022 edellistä vuotta selvästi paremmasta toteumasta sekä kesäsesongin ja loppuvuoden ennusteesta. Ennusteessa on tässä vaiheessa vuotta huomattavaa epävarmuutta, koska heinäkuun liikevaihdon toteuma on ratkaisevassa asemassa ja se määrittelee pitkälti myös tuloksen toteutumista (nettotulosennuste 1,3 milj. euroa).

Tuomi Logistiikka Oy
Tuomi Logistiikan alkuvuoden liikevaihto oli 43,3 milj. euroa (2021: 44,7 milj. euroa) ja liikevoitto 0,5 milj. euroa (2021: 1,8 milj. euroa). Myyntihintojen alentaminen, huoltovarmuuskeskuksen toimitusten välittäminen ja hoitajien lakko heikensivät volyymi- ja katetasoja. Tilikauden ennusteen mukainen liikevaihto on 139,7 milj. euroa (2021: 134,2 milj. euroa) ja liikevoittoennuste 2,0 milj. euroa (2021: 3,5 milj. euroa). Ennustelukuun vaikuttaa Kanta Logistiikka -fuusio eli Kanta Logistiikan tilikauden liikevaihtotiedot. Koronatilanteen rauhoittumisella on liikevaihtovolyymia laskeva vaikutus. Henkilöstömäärä on jatkanut kasvua ollen 329 huhtikuun lopussa. Muutoksia asiakasrajapinnassa seurataan aktiivisesti ja toimintaa sopeutetaan tarvittaessa.

Tullinkulman Työterveys Oy
Tullinkulman Työterveys Oy:n alkuvuotta leimasi liiketoimintasiirto, jolla yhtiö jakautui kahdeksi eri yhtiöksi. Kahden yhtiön malli tuli voimaan 1.3.2022 alkaen. Ratkaisu tehtiin hankintalain takia, koska Tullinkulman Työterveys Oy:n markkinaehtoinen liiketoiminta ylitti lain asettamat rajat. Tullinkulman Työterveys Oy:n liikevaihto on pysynyt vuotta aiemmalla tasolla, vaikka koronatestauksen volyymi onkin pudonnut viime vuodesta. Yhtiön tulos on ollut heikko vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Tämä johtuu mm. jakautumiseen liittyvistä lisäkuluista. Tullinkulman Työterveys Oy ennustaa koko vuoden liikevaihtonsa pysyvän vuoden 2021 tasolla noin 24,5 milj. eurossa. Tuloksen 2022 arvioidaan heikkenevän ja olevan nollatasolla. Vuonna 2021 yhtiö 0,2 milj. euron nettotuloksen.

Tampereen Tilapalvelut Oy
Tampereen Tilapalvelut Oy liikevaihto oli viime vuoden tasolla kaupungin vilkkaan talonrakennusohjelman ansiosta. Neljän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 48,0 milj. euroa (47,2 milj. euroa). Alkuvuoden kannattavuus oli hieman parempi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ennen kaikkea pienten rakennushankkeiden suuren volyymin takia. Nettotulos 1-4/2022 oli 0,1 milj. euroa (-0,5 milj. euroa). Yhtiö ennustaa koko vuoden liikevaihdoksi 156,8 milj. euroa (158,1 milj. euroa). Liikevaihto laskee mm. sen takia, että myydyt sote-kiinteistöt eivät 1.5.2022 jälkeen ole Tilapalveluiden palveluiden piirissä. Tilikauden tulokseksi yhtiö ennustaa 0,7 milj. euroa (1,1 milj.euroa). Lasku johtuu mm. edellä mainitusta liikevaihdon laskusta ja siitä, että hintoja ei korotettu vuodelle 2022 kustannusten noususta huolimatta.

Pirkanmaan Voimia Oy
Pirkanmaan Voimia Oy:n liikevaihto kasvoi alkuvuoden aikana 22,6 milj. euroon (21,4 milj.euroa). Liikevaihdon kasvu johtui ennen kaikkea materiaalihankintojen toimintatapamuutoksesta. Alkuvuoden kannattavuus on ollut ennakoitua selkeästi heikompi elintarvikekustannusten hinnannousun takia. Yhtiön nettotulos 1-4/22 oli -0,3 milj.euroa (0,5 milj.euroa). Yhtiön mukaan sen loppuvuoden tuloksen ennustamiseen liittyy paljon epävarmuutta elintarvikkeiden kallistumisen takia. Pirkanmaan Voimia Oy ennustaa koko vuoden tilikauden tulokseksi -0,3 milj. euroa (0,4 milj.euroa). Rakenteilla oleva tuotantokeittiö Pata valmistuu suunnitelman mukaisesti tänä vuonna.

Tampereen Infra Oy
Tampereen Infran liikevaihto alkuvuonna oli 12,6 milj. euroa (2021: 12,8 milj euroa) ja liiketappio -1,3 milj. euroa (2021: -1,1 milj. euroa). Tilannetta selittävät vaikeat talviolosuhteet ja energiakustannusten nousu. Koko vuoden liikevaihdon ennustetaan olevan 48,3 milj. euroa (2021: 52,3 milj. euroa) ja liikevoiton 0,5 milj. euroa (2021: 0,4 milj. euroa). Liikevaihto laskee rakentamisprojektien volyymin pienentymisestä johtuen. Henkilöstömäärä on laskenut 18 henkilöllä edellisvuoteen verrattuna ollen huhtikuun lopussa 332.

Tampereen Raitiotie Oy
Tampereen Raitiotie Oy:lle vuosi 2022 on ensimmäinen kokonainen tilikausi, jolloin raitiotieliikenne on käynnissä. Liikevaihdon ennustetaan olevan 27,8 milj. euroa ja tilikauden tuloksen tavoitteen mukaisesti nollatasolla. Raitiotiejärjestelmän 2. osan rakennustöiden eteneminen näkyy yhtiön tunnusluvuissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin merkittävien tytäryhteisöjen talouskatsaus 1-4/2022 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo, Saara Unnanlahti

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)