Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 21.6.2022

§ 72 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:111/00.01.03/2022

Perustelut

1) Tilannekatsaus Tampereen Särkänniemi Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Juhana Suoniemi ja toimitusjohtaja Miikka Seppälä), klo 14.30

2) Tilannekatsaus Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Jari Alanen ja toimitusjohtaja Olli Tokoi), klo 15.15

3) Tilannekatsaus Tampere-talo Oy:n laatimaan selvitykseen yhtiön rakenteesta (hallituksen puheenjohtaja Martti Silvennoinen, talous- ja hallintopäällikkö Heidi Rehakka sekä kiinteistö-, turvallisuus- ja vastuullisuuspäällikkö Marko Koivisto), klo 15.45

4) Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n Hipposkylänkuja 8-10 vuokraoikeuksien myynti
TVA Oy hallitsee vuokraoikeuden nojalla merkittävää osaa Hipposkylän alueesta,​ jonne on kaavoitettu paljon uutta asumista. Myös osa vanhoista asunnoista peruskorjataan. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.6.2020 § 285 hyväksynyt asemakaava-alueeseen liittyvän yhteistyö- ja toteutussopimuksen yhtiön kanssa. Sopimuksen perusteella TVA Oy on sitoutunut luovuttamanaan sille osoitetusta vuokraoikeudesta 10 250 krs-m2 omistusasuntotuotantoon. Sopimusehdolla kaupunki tavoittelee hallintamuodoiltaan monipuolista ja negatiivista segregaatiota ehkäisevää asuinaluetta, jossa vuokra-asuminen ja omistusasuminen sijaitsevat tasapainoisesti samalla alueella. Yhtiö on järjestänyt kyseisen vuokraoikeuden myynnistä kilpailun. Vuokraoikeuden myynnistä saadun kauppahinnan yhtiö investoi uusiin vuokra-​asuntoihin ja nykyisen asuntokannan ylläpitoon.

5) Tavase Oy:n lupatilanne
Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Tavase Oy:n Pälkäneen aluetta koskevasta luvasta tehdyt valitukset. Aiemmin hallinto-oikeus hylkäsi Kangasalan aluetta koskevat valitukset. On mahdollista, että joku hakee ratkaisuun valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta, mutta on epävarmaa ottaako se valituksen käsittelyyn. Vaasan hallinto-oikeuden päätös ei siis ole vielä lainvoimainen. Pälkäneen kunta on toimittanut 20.6.2022 Tampereen kaupunginvaltuutetuille ja kirjaamoon vetoomuksen tekopohjavesihankkeen lopettamiseksi Pälkäneen alueella.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Särkänniemi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juhana Suoniemelle ja toimitusjohtaja Miikka Seppälälle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 1) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jari Alaselle ja toimitusjohtaja Olli Tokoille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 2) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampere-talo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Martti Silvennoiselle, talous- ja hallintopäällikkö Heidi Rehakkalle sekä kiinteistö-, turvallisuus- ja vastuullisuuspäällikkö Marko Koivistolle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 3) käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)