Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 28.1.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Anneli Taina ja Ilpo Sirniö (varalle Anne Liimola ja Sinikka Torkkola).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiinn Anneli Taina ja Ilkka Sasi (varalle Anne Liimola ja Sinikka Torkkola).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)