Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:232/00.04.01/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

1) Merkitään tiedoksi tilannekatsaus 1.1.2019 aloittaneen Pirkanmaan Voimia Oy:n toimintaan ja talouteen. Hallituksen puheenjohtaja Pentti Sivunen esittelee katsauksen.

2) Merkitään tiedoksi tilannekatsaus Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimintaan ja talouteen. Toimitusjohtaja Timo Heinonen esittelee tilannekatsauksen.

3) Keskustellaan ja merkitään tiedoksi tytäryhteisöjen hallitusjäsenten nimitysprosessi keväällä 2019.

4) Merkitään tiedoksi Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomio Tampereen Kotilinnasäätiön toiminnanjohtajaa koskevassa asiassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Merkitään tiedoksi.

Lisäksi konsernijaosto päätti velvoittaa konserniohjauksen tiedustelemaan Tampereen Kotilinnasäätiöltä, mihin toimenpiteisiin säätiön hallitus on ryhtynyt toiminnanjohtajaa koskevan käräjäoikeuden tuomion 9.1.2019 johdosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Pirkanmaan Voimia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pentti Sivuselle kohdan 1 ajaksi. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinoselle kohdan 2 ajaksi. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Lauri Lyly saapui kokoukseen.

Ilpo Sirniö poistui kokouksesta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)