Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 22.2.2022

§ 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsussa mainitsemattoman asian ottaminen käsiteltäväksi
Konsernijaosto päätti esittelijä Juha Yli-Rajalan esityksestä ottaa käsiteltäväksi kokouksessa lisätyn asian "Omistajan ennakkokanta Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:lle".

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen
Konsernijaosto päätti puheenjohtaja Lauri Lylyn esityksestä käsitellä

  • pykälän 18 jälkeen lisäpykälän 27
  • lisäpykälän 27 jälkeen pykälän 26 kohdat 2) ja 1)
  • pykälän 26 kohtien 2) ja 1) jälkeen pykälän 19

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)