Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 22.2.2022

§ 27 Omistajan ennakkokanta Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:lle (lisäpykälä) (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 20-kohta